กิจกรรม : โครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น   วันที่ : 21-02-2560
สำนักงานกิจการและโครงการ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 08-02-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 01-02-2560
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 09-11-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ   วันที่ : 08-11-2559
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 02-08-2559
นายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น   วันที่ : 15-07-2559
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 16-05-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงฯ พื้นที่จ.สมุทรปราการ   วันที่ : 10-03-2559
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 26-11-2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”   วันที่ : 30-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗   วันที่ : 08-09-2557
สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี พ.ศ.2557   วันที่ : 07-08-2557
โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี พ.ศ.2557 สำหรับพนักงานอัยการ   วันที่ : 07-08-2557
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” รุ่นที่ 2   วันที่ : 08-07-2557
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557   วันที่ : 08-07-2557
พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ประจำปี พ.ศ.2557   วันที่ : 08-07-2557
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเด็กอาชีวะ “ยกพวกดีกัน”   วันที่ : 28-10-2556
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการฝึกอบรม “กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านฉางร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”   วันที่ : 17-05-2556
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชกิติยาภา ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระภารกิจพระเจ้าหลานเธอ   วันที่ : 07-03-2556

ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th