กิจกรรม : โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง   วันที่ : 28-09-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง   วันที่ : 28-09-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก   วันที่ : 16-09-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   วันที่ : 16-09-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร   วันที่ : 23-08-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   วันที่ : 23-08-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร   วันที่ : 11-08-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   วันที่ : 11-08-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู   วันที่ : 22-06-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู   วันที่ : 22-06-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   วันที่ : 31-05-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   วันที่ : 31-05-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี   วันที่ : 28-04-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   วันที่ : 28-04-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   วันที่ : 24-03-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี   วันที่ : 24-03-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   วันที่ : 08-03-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง   วันที่ : 08-03-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ : 11-02-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   วันที่ : 11-02-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ : 13-01-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ : 13-01-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ : 13-11-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ : 13-11-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม   วันที่ : 28-10-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม   วันที่ : 28-10-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   วันที่ : 13-08-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   วันที่ : 13-08-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ   วันที่ : 11-08-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ   วันที่ : 16-07-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   วันที่ : 24-06-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา   วันที่ : 24-06-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร   วันที่ : 29-05-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ : 29-05-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสอง จังหวัดแพร่   วันที่ : 08-05-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   วันที่ : 08-05-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   วันที่ : 10-04-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด   วันที่ : 10-04-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี   วันที่ : 09-03-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   วันที่ : 09-03-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันที่ : 04-02-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันที่ : 04-02-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดภูเก็ต   วันที่ : 09-01-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดพังงา   วันที่ : 09-01-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดลำปาง   วันที่ : 26-11-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดลำพูน   วันที่ : 25-11-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา   วันที่ : 22-10-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี   วันที่ : 22-10-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดสมุทรปราการ   วันที่ : 15-10-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช   วันที่ : 18-09-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดตรัง   วันที่ : 18-09-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานี   วันที่ : 27-08-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดยโสธร   วันที่ : 27-08-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย   วันที่ : 01-08-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดจันทบุรี   วันที่ : 30-06-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสระแก้ว   วันที่ : 30-06-2557
พิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์   วันที่ : 18-06-2557
พิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่   วันที่ : 18-06-2557
พิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์   วันที่ : 20-02-2557

ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th