กิจกรรม : อัยการช่วยได้
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน   วันที่ : 14-08-2557
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ   วันที่ : 29-07-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน   วันที่ : 09-07-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน   วันที่ : 04-07-2557
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในต่างแดน   วันที่ : 20-06-2557
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับสำนักวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม และร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานด้านวิชาการ และนวัตกรรม   วันที่ : 18-06-2557

ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th