กิจกรรม อส.
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด   วันที่ : 18-05-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม   วันที่ : 17-05-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย   วันที่ : 16-05-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย   วันที่ : 09-05-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “หลวงพ่ออลงกต”   วันที่ : 04-05-2560
นายอาทร สิขัณฑกนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด รุ่นที่ 4   วันที่ : 27-04-2560
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด รุ่นที่ 3   วันที่ : 27-04-2560
นายอาทร สิขัณฑกนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และนิเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   วันที่ : 20-04-2560
นางสมสุข มีวุฒิสม ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และนิเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   วันที่ : 20-04-2560
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพอัยการ   วันที่ : 07-04-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทาน   วันที่ : 07-04-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการผู้ช่วยในการดำเนินคดีอาญา ครั้งที่ 4   วันที่ : 27-03-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการผู้ช่วยในการดำเนินคดีอาญา ครั้งที่ 3   วันที่ : 27-03-2560
อสส. นำคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ถวายเครื่องสักการะ   วันที่ : 23-03-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการผู้ช่วยในการดำเนินคดีอาญา ครั้งที่ 2   วันที่ : 14-03-2560
นายพีรยุทธ์ ประดิษฐ์กุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม   วันที่ : 13-03-2560
นายพีรยุทธ์ ประดิษฐ์กุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม   วันที่ : 02-03-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ ๙   วันที่ : 01-03-2560
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 01-03-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม   วันที่ : 24-02-2560
คณะผู้เข้าฝึกอบรมตุลาการศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 10 เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด   วันที่ : 23-02-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา   วันที่ : 22-02-2560
นายพีรยุทธ์ ประดิษฐ์กุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม   วันที่ : 22-02-2560
นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น   วันที่ : 21-02-2560
นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น   วันที่ : 21-02-2560
อส. จัดแสดงดนตรีแจ๊ส เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   วันที่ : 21-02-2560
สำนักงานกิจการและโครงการ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 08-02-2560
สำนักงานกิจการและโครงการ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 08-02-2560
นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา   วันที่ : 07-02-2560
นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง เป็นประธานในพิธีปิด การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ   วันที่ : 07-02-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 01-02-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 31-01-2560
อัยการสูงสุด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย   วันที่ : 27-01-2560
นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ   วันที่ : 27-01-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย   วันที่ : 26-01-2560
นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานใน การประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาองค์การ 4 ปี   วันที่ : 24-01-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)   วันที่ : 23-01-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม   วันที่ : 23-01-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท   วันที่ : 18-01-2560
ผู้แทนพระองค์ เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบทอง นางประนอม ยุทธภัณฑ์บริภาร   วันที่ : 13-01-2560
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี   วันที่ : 12-01-2560
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 05-01-2560
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตภานา   วันที่ : 30-12-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล   วันที่ : 26-12-2559
นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาอบรม   วันที่ : 26-12-2559
นายศิลป์ชัย คณาวุฒิ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา   วันที่ : 26-12-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม   วันที่ : 26-12-2559
นายอาทร สิขัณฑกนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนิเทศงานของสำนักงานวิชาการ   วันที่ : 22-12-2559
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ   วันที่ : 22-12-2559
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ   วันที่ : 22-12-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ Mr. Hiromu KUROKAWA   วันที่ : 16-12-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล   วันที่ : 14-12-2559
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 14-12-2559
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ พนักงานอัยการภูฏาน   วันที่ : 07-12-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)   วันที่ : 02-12-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย   วันที่ : 09-11-2559
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 09-11-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 09-11-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ   วันที่ : 08-11-2559
สำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล   วันที่ : 28-10-2559
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี ๒๕๕๙   วันที่ : 27-10-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด พร้อมบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย   วันที่ : 26-10-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ได้เดินทางมาประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมศพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   วันที่ : 18-10-2559
คณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 13-10-2559
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด   วันที่ : 13-10-2559
นายอาทร สิขัณฑกนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงระบบการรายงานฯ   วันที่ : 13-10-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง   วันที่ : 28-09-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง   วันที่ : 28-09-2559
ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ ครั้งที่ 140 และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559   วันที่ : 27-09-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสวนาประชาคมอาเซียน   วันที่ : 26-09-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจขององค์กร เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ   วันที่ : 23-09-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม   วันที่ : 16-09-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก   วันที่ : 16-09-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   วันที่ : 16-09-2559
นายอาทร สิขัณฑกนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้า   วันที่ : 13-09-2559
สำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการอบรมสัมมนา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติด ครั้งที่ 3   วันที่ : 09-09-2559
สำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการอบรมสัมมนา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติด ครั้งที่ 2   วันที่ : 09-09-2559
สำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการอบรมสัมมนา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติด ครั้งที่ 1   วันที่ : 09-09-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม   วันที่ : 31-08-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ Mr. Javad Ghavam Shahidi   วันที่ : 26-08-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร   วันที่ : 23-08-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   วันที่ : 23-08-2559
นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม   วันที่ : 23-08-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 16-08-2559
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ Prof. Keisuke Senta ผู้อำนวยการสถาบันยูนาเฟ่   วันที่ : 11-08-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีรับเข็มพระราชทานที่ระลึก 84 พรรษา   วันที่ : 11-08-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร   วันที่ : 11-08-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   วันที่ : 11-08-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินคดีค้ามนุษย์และการประมงผิดกฎหมาย   วันที่ : 10-08-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมงานสโมสรสันนิบาต   วันที่ : 10-08-2559
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการถนนสู่ประชาคมอาเซียน   วันที่ : 09-08-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Chaik Yury Yakovich อัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเชีย   วันที่ : 03-08-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 03-08-2559
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 02-08-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ไปเยือนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสปป.ลาว   วันที่ : 15-07-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ   วันที่ : 15-07-2559
นายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น   วันที่ : 15-07-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร   วันที่ : 15-07-2559
สำนักฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการอัยการ   วันที่ : 07-07-2559
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการนิเทศงานอัยการผู้ช่วย   วันที่ : 30-06-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู   วันที่ : 22-06-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู   วันที่ : 22-06-2559
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร   วันที่ : 16-06-2559
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัล TQC   วันที่ : 10-06-2559
สำนักงานอัยการสูงสุดให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ สนช.   วันที่ : 03-06-2559
สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนา “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์”   วันที่ : 03-06-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม   วันที่ : 02-06-2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559   วันที่ : 02-06-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   วันที่ : 31-05-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   วันที่ : 31-05-2559
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด   วันที่ : 31-05-2559
นางนิภา ยิ้มฉาย รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 27-05-2559
นายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา   วันที่ : 27-05-2559
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 25-05-2559
นางสมสุข มีวุฒิสม ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 17-05-2559
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 16-05-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล   วันที่ : 13-05-2559
ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับพลตำรวจเอก วัชรพล ประสาราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.   วันที่ : 13-05-2559
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี   วันที่ : 02-05-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี   วันที่ : 28-04-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   วันที่ : 28-04-2559
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม   วันที่ : 25-04-2559
อส.สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559   วันที่ : 21-04-2559
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2559   วันที่ : 11-04-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทานและถวายสักการะ   วันที่ : 11-04-2559
ผ้าป่าสามัคคี “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”   วันที่ : 05-04-2559
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม   วันที่ : 24-03-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   วันที่ : 24-03-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี   วันที่ : 24-03-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาทางวิชาการ   วันที่ : 23-03-2559
นายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา   วันที่ : 22-03-2559
นางนิภา ยิ้มฉาย รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเสวนาทางวิชาการ   วันที่ : 21-03-2559
ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดนิทรรศการ   วันที่ : 16-03-2559
นางนิภา ยิ้มฉาย รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 14-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงฯ พื้นที่จ.สมุทรปราการ   วันที่ : 10-03-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   วันที่ : 08-03-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง   วันที่ : 08-03-2559
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับนายกลิน ที.เดวีส (Mr. Glyn T. Davies)   วันที่ : 02-03-2559
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม   วันที่ : 02-03-2559
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   วันที่ : 02-03-2559
คณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 25-02-2559
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 17-02-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ : 11-02-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   วันที่ : 11-02-2559
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม   วันที่ : 09-02-2559
นายอาทร ลิขัณฑกนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ   วันที่ : 09-02-2559
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย   วันที่ : 03-02-2559
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม   วันที่ : 18-01-2559
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 13-01-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ : 13-01-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   วันที่ : 13-01-2559
ประมวลภาพวันกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี 2558   วันที่ : 29-12-2558
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย   วันที่ : 09-12-2558
พิธีมอบเสื้อพระราชทานในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ   วันที่ : 09-12-2558
คณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต   วันที่ : 08-12-2558
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย   วันที่ : 08-12-2558
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสวนาประชาคมอาเชียน ครั้งที่ 1   วันที่ : 08-12-2558
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะอัยการสูงสุดแห่งประเทศมองโกเลีย   วันที่ : 03-12-2558
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนา   วันที่ : 03-12-2558
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 26-11-2558
อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยา   วันที่ : 18-11-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ : 13-11-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ : 13-11-2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันกีฬา อส.ประจำปี 2558   วันที่ : 13-11-2558
สำนักงานอัยการสูงสุดบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   วันที่ : 13-11-2558
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม   วันที่ : 13-11-2558
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี ๒๕๕๘   วันที่ : 05-11-2558
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การศึกษาอบรม   วันที่ : 28-10-2558
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม   วันที่ : 28-10-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม   วันที่ : 28-10-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม   วันที่ : 28-10-2558
การเลือกซ่อมกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ   วันที่ : 15-10-2558
อสส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่   วันที่ : 05-10-2558
ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ ครั้งที่ 138และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558   วันที่ : 29-09-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส   วันที่ : 23-09-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   วันที่ : 23-09-2558
สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ "กัณฑ์มหาพน"   วันที่ : 18-09-2558
นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ   วันที่ : 02-09-2558
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร   วันที่ : 02-09-2558
นายวิชช์ จีระแพทย์ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม   วันที่ : 21-08-2558
ศึกษาดูงาน   วันที่ : 20-08-2558
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   วันที่ : 20-08-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาวิจัย   วันที่ : 13-08-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 13-08-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   วันที่ : 13-08-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   วันที่ : 13-08-2558
พิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน   วันที่ : 11-08-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ   วันที่ : 11-08-2558
“วันรพี”   วันที่ : 07-08-2558
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม   วันที่ : 03-08-2558
สำนักงานอัยการสูงสุดประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2558   วันที่ : 29-07-2558
ลงนามถวายพระพร   วันที่ : 28-07-2558
นับคะแนนเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ   วันที่ : 28-07-2558
ศึกษาดูงาน   วันที่ : 27-07-2558
นายนรชัย วรนุช อัยการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ ท่านทองใบ เพียงวงค์   วันที่ : 21-07-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ   วันที่ : 20-07-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ   วันที่ : 16-07-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับนายคิริลล์ บาร์สกี   วันที่ : 14-07-2558
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ   วันที่ : 09-07-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Vyacheslav M.Lebedev ประธานศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย   วันที่ : 08-07-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร   วันที่ : 07-07-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม   วันที่ : 03-07-2558
สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด จัดการสัมมนาฯ   วันที่ : 02-07-2558
นายวิทยา เหลืองโรจนกุล ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการอัยการเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค 7   วันที่ : 02-07-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินการคละบัตรและส่งบัตร การเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ   วันที่ : 02-07-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ Mr. Narendra Jatna Attorney Attache   วันที่ : 01-07-2558
สำนักการคลัง สำนักงานบริหารกิจการ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมบุคลากรด้านการเงินและบัญชี   วันที่ : 01-07-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการจาก กบข.   วันที่ : 26-06-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   วันที่ : 24-06-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา   วันที่ : 24-06-2558
สำนักงานคดียาเสพติดจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค กระบือ   วันที่ : 22-06-2558
สคช.จังหวัดนครปฐม จัดอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน   วันที่ : 22-06-2558
ประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำ อส. (ครั้งที่ 4 - 3/2558)   วันที่ : 22-06-2558
อสส. เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ   วันที่ : 18-06-2558
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลฯ   วันที่ : 16-06-2558
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   วันที่ : 10-06-2558
การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 58 ครั้งที่ 1   วันที่ : 10-06-2558
สคช.จังหวัดเพชรบูรณ์ (สาขาวิเชียรบุรี) ออกหน่วยเคลื่อนที่   วันที่ : 09-06-2558
อสส. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2558   วันที่ : 09-06-2558
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสารวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ   วันที่ : 09-06-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่   วันที่ : 09-06-2558
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด จัดการฝึกอบรม   วันที่ : 09-06-2558
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำ   วันที่ : 09-06-2558
สำนักงานคดีปกครอง จัดเสวนาทางวิชาการโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีปกครอง ครั้งที่ 3   วันที่ : 03-06-2558
ท่านอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ   วันที่ : 03-06-2558
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ ให้การต้อนรับ Ms.TOUMKHAM CHINDAMANY   วันที่ : 29-05-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร   วันที่ : 29-05-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ : 29-05-2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปี 2558   วันที่ : 28-05-2558
สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด จัดเสวนาทางวิชาการโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีปกครอง   วันที่ : 28-05-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด จัดประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบต่อองค์กรอัยการ   วันที่ : 28-05-2558
ผู้แทน สนง.อส. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวัน "อาภากร"   วันที่ : 27-05-2558
คนดีที่เรายกย่อง   วันที่ : 27-05-2558
ท่านเรวัตร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นพเคราะห์เสริมสร้างบารมีสำนักงานอัยการสูงสุด (พิธีสวดนพเคราะห์) และพิธีบวงสรวงพระไพศรพณ์ ครั้งที่ 2   วันที่ : 27-05-2558
ท่าน อสส. เป็นประธานประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระไพศรพณ์องค์ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์   วันที่ : 26-05-2558
สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด จัดเสวนาทางวิชาการ   วันที่ : 20-05-2558
การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นพเคราะห์ฯ   วันที่ : 15-05-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสอง จังหวัดแพร่   วันที่ : 08-05-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   วันที่ : 08-05-2558
สำนักงานอัยการสุงสุด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลในเครือ 8 แห่ง   วันที่ : 07-05-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในวันฉัตรมงคล   วันที่ : 07-05-2558
สำนักงานผู้ตรวจการอัยการ (นายไพศาล หิรัญสาลี) ตรวจราชการกรณีปกติ สำนักงานซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค 2   วันที่ : 30-04-2558
ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร   วันที่ : 29-04-2558
สำนักงานผู้ตรวจการอัยการ (นายไพศาล หิรัญสาลี) ตรวจราชการกรณีปกติ สำนักงานซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่สำนักงานอัยการภาค 2   วันที่ : 27-04-2558
ประมวลภาพการออกสลากกาชาด สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558 เมื่อ 7 เมษายน 2558   วันที่ : 10-04-2558
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2558 7 เมษายน 2558   วันที่ : 10-04-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   วันที่ : 10-04-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด   วันที่ : 10-04-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทานและถวายสักการะ   วันที่ : 09-04-2558
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2558 วันที่ 5 เมษายน 2558   วันที่ : 09-04-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 09-04-2558
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2558 วันที่ 2 เมษายน 2558   วันที่ : 08-04-2558
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2558 วันที่ 6 เมษายน 2558   วันที่ : 08-04-2558
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2558 วันที่ 4 เมษายน 2558   วันที่ : 08-04-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 07-04-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการพระราชนิพนธ์   วันที่ : 07-04-2558
ทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วัดพระบาทน้ำพุ   วันที่ : 07-04-2558
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม   วันที่ : 07-04-2558
ประมวลภาพงานกาชาด 2558 วันที่ 1 เมษยน 2558   วันที่ : 02-04-2558
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558   วันที่ : 02-04-2558
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558   วันที่ : 02-04-2558
“ความเห็นต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขใหม่”   วันที่ : 02-04-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดงานรับรองต้อนรับ รองอัยการสูงสุดแห่ง สปป.ลาว   วันที่ : 01-04-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในการประชุมทวิภาคี   วันที่ : 26-03-2558
“คณะผู้บริหารประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการพัฒนาร่วมกัน”   วันที่ : 23-03-2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ประชุมสามัญประจำปี 2557   วันที่ : 12-03-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี   วันที่ : 09-03-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   วันที่ : 09-03-2558
ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ   วันที่ : 23-02-2558
นายมนัส สุขสวัสดิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 20-02-2558
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่   วันที่ : 20-02-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันที่ : 04-02-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันที่ : 04-02-2558
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา   วันที่ : 04-02-2558
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2558   วันที่ : 04-02-2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานอัยการสูงสุด   วันที่ : 30-01-2558
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายอัยการ ศึกษาดูงานที่บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   วันที่ : 20-01-2558
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม   วันที่ : 19-01-2558
นายวีรพล ปานะบุตร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ   วันที่ : 15-01-2558
ผ้าป่าสามัคคี “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”   วันที่ : 15-01-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดภูเก็ต   วันที่ : 09-01-2558
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดพังงา   วันที่ : 09-01-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ ฯพณฯท่าน ฮาร์ช สาร์ดาน ชริงกลา เอกอัคราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย   วันที่ : 08-01-2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 49   วันที่ : 08-01-2558
นางอรนิตย์ บุนนาค อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม   วันที่ : 30-12-2557
ประมวลภาพวันกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี 2557   วันที่ : 26-12-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   วันที่ : 26-12-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วม กบข. จัดการบรรยายเกี่ยวกับ การบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการจาก กบข.   วันที่ : 22-12-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิด หลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่ 34   วันที่ : 18-12-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 18-12-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับฯพณฯท่าน อลาฮ์ยา มาเลกณาน   วันที่ : 18-12-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   วันที่ : 18-12-2557
นายสุรพงศ์ ศรีกุลธนากิจ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 02-12-2557
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช   วันที่ : 28-11-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดลำปาง   วันที่ : 26-11-2557
การนับคะแนนเลือกซ่อมกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ   วันที่ : 26-11-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดลำพูน   วันที่ : 25-11-2557
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 25-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมประเทศไทย (TIJ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 19-11-2557
สำนักงานต่างประเทศ ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 17-11-2557
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 17-11-2557
สำนักงานคดีล้มละลาย ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 17-11-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ Mrs.Mireille Girard ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย   วันที่ : 14-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ระดับสูง รุ่นที่ 1 (นยส.1)   วันที่ : 14-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 1 (นยก.1)   วันที่ : 14-11-2557
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี   วันที่ : 14-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   วันที่ : 13-11-2557
สำนักงานคดีอัยการสูงสุด ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 13-11-2557
สำนักงานคดีศาลสูง ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 13-11-2557
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 10-11-2557
ศิษย์เก่าดีเด่น   วันที่ : 07-11-2557
สำนักงานการสอบสวน ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 07-11-2557
สำนักงานคดีภาษีอากร ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 06-11-2557
สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 05-11-2557
สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 03-11-2557
การเลือกซ่อมกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ   วันที่ : 31-10-2557
สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 31-10-2557
สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 31-10-2557
สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 31-10-2557
สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 29-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   วันที่ : 29-10-2557
สำนักงานคดีพิเศษ ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 29-10-2557
สำนักงานคดีอาญา ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 28-10-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 28-10-2557
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี ๒๕๕๗   วันที่ : 22-10-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา   วันที่ : 22-10-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี   วันที่ : 22-10-2557
สำนักงานคดีแพ่ง ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   วันที่ : 22-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ลงนามความร่วมมือกับ ยูนิเซฟ   วันที่ : 03-11-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 03-11-2557
สำนักงานคดีปกครอง ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 03-11-2557
สำนักงานคดียาเสพติด ลงนามถวายพระพร “ในหลวง”   วันที่ : 17-10-2557
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ 34   วันที่ : 17-10-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดสมุทรปราการ   วันที่ : 15-10-2557
สมาคมภริยาอัยการ ลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ที่โรงพยาบาลศิริราช   วันที่ : 14-10-2557
อัยการสูงสุด ลงนามถวายพระพร “ในหลวง” ที่โรงพยาบาลศิริราช   วันที่ : 14-10-2557
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร "ในหลวง"   วันที่ : 13-10-2557
คณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามถวายพระพร "ในหลวง" ที่โรงพยาบาลศิริราช   วันที่ : 09-10-2557
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2557   วันที่ : 03-10-2557
“อัยการสูงสุด” กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล   วันที่ : 03-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมลงนาม MOU   วันที่ : 01-10-2557
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ   วันที่ : 01-10-2557
นายมนัส สุขสวัสดิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ   วันที่ : 01-10-2557
อัยการ จัดประชุมนานาชาติ ระหว่างผู้ประสานงานกลางในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา   วันที่ : 01-10-2557
ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ ครั้งที่ 136 และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557   วันที่ : 01-10-2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”   วันที่ : 30-09-2557
พิธีปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้อำนวยการ” รุ่นที่ ๒   วันที่ : 29-09-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 36   วันที่ : 24-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1 สำนักงานอัยการสูงสุด จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต   วันที่ : 19-09-2557
นายไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสทั่วประเทศ   วันที่ : 19-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1 สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน   วันที่ : 19-09-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช   วันที่ : 18-09-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดตรัง   วันที่ : 18-09-2557
อัยการจัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพอัยการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์   วันที่ : 17-09-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนา   วันที่ : 16-09-2557
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา(ต่อเนื่อง) พ.ศ.2557   วันที่ : 11-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล   วันที่ : 10-09-2557
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง/กลาง   วันที่ : 10-09-2557
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรม “การร่างหนังสือแจ้งตอบหน่วยงานของรัฐ”   วันที่ : 09-09-2557
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้อำนวยการ” รุ่นที่ ๒   วันที่ : 09-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗   วันที่ : 08-09-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการอบรมบรรยายกฎหมาย เรื่อง “กฎหมายในชีวิตสามเณรวัดยานนาวา”   วันที่ : 08-09-2557
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   วันที่ : 08-09-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้อำนวยการ” รุ่นที่ ๑   วันที่ : 05-09-2557
นายสุรพงศ์ ศรีกุลธนากิจ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้คู่มือการบังคับคดี   วันที่ : 05-09-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานี   วันที่ : 27-08-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดยโสธร   วันที่ : 27-08-2557
นายไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติด   วันที่ : 22-08-2557
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้อำนวยการ” รุ่นที่ ๑   วันที่ : 20-08-2557
นายเศกสรรค์ บางสมบุญ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ   วันที่ : 20-08-2557
โครงการฝึกอบรมข้าราชการอัยการ หลักสูตร “อาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2557   วันที่ : 18-08-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   วันที่ : 18-08-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา   วันที่ : 18-08-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน   วันที่ : 14-08-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 13-08-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อาจารย์ที่ปรึกษา”   วันที่ : 08-08-2557
สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี พ.ศ.2557   วันที่ : 07-08-2557
โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี พ.ศ.2557 สำหรับพนักงานอัยการ   วันที่ : 07-08-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด และอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๔๘ วางพวงมาลาในงาน "วันรพี"   วันที่ : 07-08-2557
นายชาญวิทย์ เจริญพจน์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐ   วันที่ : 05-08-2557
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 05-08-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย   วันที่ : 01-08-2557
นายไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา(ต่อเนื่อง) พ.ศ.๒๕๕๗   วันที่ : 01-08-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 31-07-2557
นายชาญวิทย์ เจริญพจน์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการด้านคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐ   วันที่ : 30-07-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาชญากรรม ข้ามชาติ”   วันที่ : 30-07-2557
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 30-07-2557
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ   วันที่ : 29-07-2557
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ   วันที่ : 21-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ทำ MOU กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   วันที่ : 15-07-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน   วันที่ : 09-07-2557
นายไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา   วันที่ : 09-07-2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   วันที่ : 09-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีอาญา ร่วมกับสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ และสำนักงานคดีอาญาธนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   วันที่ : 08-07-2557
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมสัมมนา   วันที่ : 08-07-2557
นายชาญวิทย์ เจริญพจน์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเพื่อนิเทศงานการบังคับคดี   วันที่ : 08-07-2557
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” รุ่นที่ 2   วันที่ : 08-07-2557
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557   วันที่ : 08-07-2557
พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ประจำปี พ.ศ.2557   วันที่ : 08-07-2557
นายไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๗   วันที่ : 07-07-2557
อส.ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”   วันที่ : 04-07-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน   วันที่ : 04-07-2557
การเสวนาเรื่อง “การก้าวเดินของอาเซียนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๘”   วันที่ : 03-07-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดจันทบุรี   วันที่ : 30-06-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสระแก้ว   วันที่ : 30-06-2557
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา   วันที่ : 24-06-2557
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในต่างแดน   วันที่ : 20-06-2557
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับสำนักวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม และร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานด้านวิชาการ และนวัตกรรม   วันที่ : 18-06-2557
พิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์   วันที่ : 18-06-2557
พิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่   วันที่ : 18-06-2557
อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑   วันที่ : 16-06-2557
อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑   วันที่ : 16-06-2557
อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑   วันที่ : 16-06-2557
อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๗   วันที่ : 16-06-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “บทบาทอัยการไทยในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”   วันที่ : 16-06-2557
สำนักงานคดีอาญา ร่วมกับสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ และสำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา   วันที่ : 16-06-2557
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา   วันที่ : 16-06-2557
อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 7 (สอจ.สุพรรณบุรี และสอจ.นครปฐม)   วันที่ : 11-06-2557
อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 7(สอจ.ทองผาภูมิ และสอจ.กาญจนบุรี)   วันที่ : 09-06-2557
อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 7(สอจ.เพชรบุรี และสอจ.ราชบุรี)   วันที่ : 09-06-2557
อัยการสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 7(สอจ.ประจวบคีรีขันธ์ และสอจ.หัวหิน)   วันที่ : 09-06-2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และมูลนิธิอัยการ มอบทุนแก่สมาชิก – บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๗   วันที่ : 05-06-2557
สมาคมภริยาอัยการ มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปี 2557   วันที่ : 04-06-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ   วันที่ : 02-06-2557
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแนะแนว   วันที่ : 30-05-2557
สภาโรงเรียนเหล่านายทหารพระธรรมนูญ มอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ แก่ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด   วันที่ : 26-05-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัคราชฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   วันที่ : 26-05-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด พร้อมคณะ ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   วันที่ : 26-05-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานต่างประเทศ ให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครทูตอินเดียประจำประเทศไทย   วันที่ : 20-05-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีภาษีอากร จัดประชุมสัมมนาตามโครงการด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรกับหน่วยงานอื่นในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗   วันที่ : 19-05-2557
การประชุมสมาคมอัยการระหว่างประเทศ ( IAP )   วันที่ : 16-05-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในวันฉัตรมงคล   วันที่ : 07-05-2557
พิธีเปิดห้องสมุดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์   วันที่ : 29-04-2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ กรมการปกครอง   วันที่ : 29-04-2557
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานมอบโล่รางวัลในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   วันที่ : 28-04-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ   วันที่ : 24-04-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ   วันที่ : 23-04-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับพนักงานอัยการสาธารณรัฐเกาหลี   วันที่ : 11-04-2557
พิธีทักษิณานุปทานและถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   วันที่ : 10-04-2557
พิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันที่ : 08-04-2557
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด ตรวจดูความเรียบร้อยของวงล้อ เพื่อทำการออกสลากกาชาดสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี 2557   วันที่ : 08-04-2557
นายวิชช์ จีระแพทย์ ผู้ตรวจการอัยการ ให้การต้อนรับคณะยุวชนประชาธิปไตย   วันที่ : 08-04-2557
การสัมมนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง หลักนิติธรรมกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม   วันที่ : 31-03-2557
การศึกษาดูงานของคณะกรรมการอัยการ ณ สหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส   วันที่ : 31-03-2557
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๒๒ ปี กระทรวงยุติธรรม   วันที่ : 27-03-2557
นายเศกสรรค์ บางสมบุญ ผู้ตรวจการอัยการ ออกตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน   วันที่ : 01-12-2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   วันที่ : 14-03-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด รุ่นที่ 1”   วันที่ : 14-03-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม   วันที่ : 14-03-2557
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการประชุมสัมมนา   วันที่ : 14-03-2557
การประชุมสัมมนาเพื่อนิเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   วันที่ : 14-03-2557
ผู้นำชุมชนเทศบาลนครนนทบุรีร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก   วันที่ : 07-03-2557
พิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์   วันที่ : 20-02-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด พร้อมคณะ ได้เดินทางเยือนกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้   วันที่ : 17-02-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมอัยการจีน – อาเซียน   วันที่ : 17-02-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรม   วันที่ : 13-02-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร   วันที่ : 06-02-2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย   วันที่ : 29-01-2557
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเด็กอาชีวะ “ยกพวกดีกัน”   วันที่ : 28-10-2556
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการฝึกอบรม “กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านฉางร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”   วันที่ : 17-05-2556
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชกิติยาภา ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระภารกิจพระเจ้าหลานเธอ   วันที่ : 07-03-2556
ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th