Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงฯ พื้นที่จ.สมุทรปราการ
 
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอัยการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก
สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา
สำนักงานอัยการภาค 3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ประกาศให้ผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืน
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ จัดประชุมสัมมนา วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559
สำนักงานคดีภาษีอากร ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 28 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 27 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 26 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 25 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 21 เมษายน 2559
 

 

 

 

 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
นางสมสุข มีวุฒิสม ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
 
ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับพลตำรวจเอก วัชรพล ประสาราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชล

 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th