Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
นายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น
 
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
 
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือจากญาติของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือขอความเป็นธรรมจากผู้ต้องหาคดีร่วมกันปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมฯ
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือขอความเป็นธรรมจากทนายความของผู้รับโอนหุ้นของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง
ประกาศคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่)
สำนักบริหารกลาง งานบริหารทั่วไป (อาคารธนบุรี) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร
ประกาศสำนักงานคดีแพ่งธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งนักการภารโรง
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ จัดโครงการให้ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือขอความเป็นธรรมจากญาติของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 27-29 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 12-15 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 6-8 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
 

 

ขอเชิญเช่าบูชาพระกริ่งอัยเรศ-พระชัยวัฒน์ และเหรียญพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ - และเชิญสั่งจองแผ่นทอง เงิน นาก
 

 

 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ Mr. Javad Ghavam Shahidi
 
นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
 
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพร
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชล

 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th