Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗
 
 
สหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ข้อกำหนดในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 40 ประจำปีบัญชี 2559
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559
นามพระราชทานชื่อพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ภาพข่าว : รองอัยการสูงสุดให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการกงสุลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะเนื่องในโอกาสการเข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกา
มูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 หลักสูตร
ขอบคุณร่วมบุญบริจาคเงิน และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่วัดพระบาทน้ำพุ
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 29 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 28 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 27 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 26 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 23 - 25 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 22 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 21 มกราคม 2559 ชุดที่ 2
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 21 มกราคม 2559 ชุดที่ 1
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 20 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 19 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 16-18 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 15 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 14 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 13 มกราคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 12 มกราคม 2559
 

 

 

 

 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
 
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
 
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชล

 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th