Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
นายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น
 
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงฯ พื้นที่จ.สมุทรปราการ
 
 
ประกาศสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ เรื่องทุน Chevening Scholarships 2017/2018
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร
ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาและร่วมบำเพ็ญกุศล "วันรพี"
เวียนเสียชีวิตบิดาของนางสาวฑิตยารักษ์ โหมดม่วง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 2
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดอบรมหลักสูตร “Leadership Succession Program (LSP) ” รุ่นที่ 7
สำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงความคืบหน้ากรณีการสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดี (คดีค้ามนุษย์ นาตารี อาบอบนวด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามจิ๋ว)
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559
 

 

 

 

 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ไปเยือนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสปป.ลาว
 
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ
 
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชล

 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th