Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงฯ พื้นที่จ.สมุทรปราการ
 
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
 
 
คณะกรรมการทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการอัยการเพื่อรับทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ
คณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการอัยการเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
คณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งสถานที่ทำการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
สมาคมภริยาอัยการ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีกำหนดจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสจัดการเงิน... ให้สบายตอนเกษียณ” โดย คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ในงาน Money Expo 2016 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องสัมมนาภายในงาน อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กำหนดพิธีปิดการฝึกอบรม
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 28 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 27 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 26 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 25 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 21 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 20 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 19 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 13 - 18 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 12 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 9 - 11 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 8 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 6-7 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 5 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 2-4 เมษายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 1 เมษายน 2559
 

 

 

 

 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี
 
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
 
อส.สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชล

 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th