ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 52 พ.ศ.2560 (ภาควิชาการ)

รายละเอียด :
ตามที่แนบ

เอกสารแนบที่ 1
ที่มาของข่าว : ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์
วันที่ : 19-05-2560
 
   


   
ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th