กิจกรรม อส.
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
รายละเอียด :

สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(สคช) ออกบูธให้บริการปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนไทย” ซึ่งจัดโดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2557

   


   
ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th