กิจกรรม อส.
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
รายละเอียด :

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมด้วยนายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด และคณะผู้บริหาร อส. ร่วมนำสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ในการนี้สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้เผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

   


   
ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th