กิจกรรม อส.
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตภานา
รายละเอียด :

นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล รองอัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการอัยการ ธุรการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตภานา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม 120 ปี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

   


   
ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th