กิจกรรม อส.
สำนักงานกิจการและโครงการ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด :

สำนักงานกิจการและโครงการ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพอัยการจังหวัดผู้ช่วยใหม่ขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” รุ่นที่ 4/2 โดยมีนายสาโรช นักเบศร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธานในพิธีปิด และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อัยการจังหวัดผู้ช่วย ที่ผ่านการอบรม ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิรน์ พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

   


   
ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th