กิจกรรม อส.
นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น
รายละเอียด :

นายนิตสิต ระเบียบธรรม รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 “อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชุนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” (การนำเสนอผลงาน ปี 2559 และการอบรมเชิงปฏิบัติการปี 2560) ดำเนินการจัดโครงการโดย สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ โรงแรมเบสต์ เวลเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

   


   
ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th