กิจกรรม อส.
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
รายละเอียด :

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด ให้การต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

   


   
ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390 , Website : www.pr.ago.th E-mail : pr@ago.go.th