คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” รุ่นที่ 2
 
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
 
พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ประจำปี พ.ศ.2557
 
 
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 19 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 7 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เวียนแจ้งเสียชีวิต บิดาของนายพินิจ นิติวิทยาเทพ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 9
ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาและร่วมบำเพ็ญกุศล ในวันรพี
อส.จัดประชุมสัมมนาฯ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติ"
เวียนแจ้งเสียชีวิต บิดานายภคิน ไพศาลธีรเดช อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒๖ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๑ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๕ ถึง ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 2 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กรณีศาลพิพากษาประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
 

คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อส. ที่ ๑๘๖๕/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ตรวจการอัยการ ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด
 

 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดจันทบุรี
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสระแก้ว
 
พิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในต่างแดน
 
 
   
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ
 
สำนักงานอัยการสูงสุด ทำ MOU กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
นายไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .