ข่าวประชาสัมพันธ์
อส.จัดประชุมสัมมนาฯ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติ" วันที่ : 28-07-2557
เวียนแจ้งเสียชีวิต บิดานายภคิน ไพศาลธีรเดช อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3 วันที่ : 28-07-2557
เวียนที่ 181 เรื่อง มาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 28-07-2557
สำนักงานคณะกกรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 วันที่ : 28-07-2557
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ : 28-07-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 33 วันที่ : 25-07-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ประกาศจ้างซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา และการจ้างปรับปรุงว่อมแซมครุภัณฑ์ รั้ว และป้อมยามของสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีสอบราคา วันที่ : 25-07-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 25-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีแรงงาน จัดโครงการสัมมนา จำนวน 2 โครงการ วันที่ : 25-07-2557
ประกาศสำนักงานอัยการภาค 2 ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง วันที่ : 25-07-2557
ว184 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ของสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 24-07-2557
สำนักงานคดีภาษีอากร จัดประชุมสัมมนาด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 5 วันที่ : 24-07-2557
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และระบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการอัยการ ประจำปี 2557 วันที่ : 22-07-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 14 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ : 21-07-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 16 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ : 21-07-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 21-07-2557
แจ้งเวียนเสียชีวิต สามีของนางสาวกรรณิการ์ เป็นพวก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 7 วันที่ : 16-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย วันที่ : 16-07-2557
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ : 16-07-2557
อส.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 13 ปี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ : 16-07-2557
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทย วันที่ : 16-07-2557
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) วันที่ : 16-07-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 15-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2557 กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติดและการบังคับโทษปรับ ครั้งที่ 4 วันที่ : 15-07-2557
สำนักงานคดียาเสพติด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 09-07-2557
อส.จัดพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ : 09-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 09-07-2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me More ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น วันที่ : 09-07-2557
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 08-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาสีคิ้ว) ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 08-07-2557
ประกาศ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 08-07-2557
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ให้กับข้าราชการอัยการ จำนวน 1 ทุน วันที่ : 07-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 07-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 07-07-2557
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดโครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและนิเทศงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ : 07-07-2557
กรมบัญชีกลาง ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (1 ชุด มี 4 เล่ม) พร้อมกระเป๋าสำหรับใส่หนังสือ วันที่ : 04-07-2557
ยอดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” วันที่ : 04-07-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะออกให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 04-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 04-07-2557
กระทรวงการต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ : 03-07-2557
สำนักงานอำนวยการ สำนักงานคดีพิเศษ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 03-07-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ วันที่ : 02-07-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 12 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 วันที่ : 02-07-2557
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ อส. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี "โครงการผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง" วันที่ : 02-07-2557
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษา หลักสูตร "ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" รุ่นที่ 5 วันที่ : 01-07-2557
ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 วันที่ : 18-06-2557
โลโก้สำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 24-11-2552

All site contents copyright ฉ2006 .