ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติ ความประพฤติฯ เกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ : 01-10-2558
ภาพข่าว : เลขาฯ กนส. ยื่นหนังสือ เพื่อติดตามผลการพิจารณาคดีต่อสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 30-09-2558
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช) วันที่ : 30-09-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด วันที่ : 29-09-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 28-09-2558

All site contents copyright ฉ2006 .