ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพจากข่าว

 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)

รายละเอียด :
คลิกดูรายละเอียดตามที่แนบ

เอกสารแนบที่ 1   ที่มาของข่าว : ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์    วันที่ : 29-08-2556
 
  
 


 
 
 

All site contents copyright ฉ2006 .