ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพจากข่าว

 ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 9/2556 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ

รายละเอียด :
คลิกด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียด

เอกสารแนบที่ 1   ที่มาของข่าว : ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์    วันที่ : 08-10-2556
 
  
 


 
 
 

All site contents copyright ฉ2006 .